Renovering - Imprex Brandsikring

Renovering

Udbedringer, tilpasninger og afdækning af risici ved renoveringsopgaver

Mange har den opfattelse, at tilgangen til renovering og dets opgave, når det gælder passiv brandsikring, er den samme som ved nybyggeri. Det er ikke vores holdning!

Ved et renoveringsprojekt benyttes ofte en kombination af byggekomponenter, som både konstruktivt og funktionsmæssigt skal spille sammen med eksisterende komponenter og bygningsdele. Alene dette faktum bevirker, at der kan være nye forhold omkring den passive brandsikring, der skal tages højde for. Derudover vil bygningens oprindelige passive brandsikring ofte ikke være intakt, da der gennem årene f.eks. kan være tilkommet nye gennemføringer, som har resulteret i, at brandadskillende vægge er blevet brudt.

Vores tilgang til renovering og dets projekter er derfor, at vi først ser på, om den eksisterende brandsikring er vedligeholdt, og om den lovgivningsmæssigt og funktionelt er i orden. Er dette ikke tilfældet, kommer vi med konkrete forslag til, hvordan udbedringer bedst og billigst vil kunne foretages.

Dernæst udarbejder vi en plan for den øvrige passive brandsikring og udfører det tekniske arbejde med de til projektet bedst egnede produkter og materialer.

Afslutningsvis udarbejder vi – som ved nybyggeri – en komplet registreringsmappe med fuld dokumentation for de opgaver, vi har udført.