Brandsikring udført af Imprex på Sjælland

Privathospitalet Hamlet

”PATIENTERNE HAR KRAV PÅ DEN BEDSTE BEHANDLING – DET INDBEFATTER OGSÅ DEN BEDSTE SIKKERHED”

 

”Hos Hamlet er det en klar målsætning, at vi skal være det førende hospital i Danmark, når det glæder kvalitet af patientbehandling.

At det indbefatter den lægefaglige og behandlingsmæssige kvalitet er en selvfølge. Men det gælder også vores øvrige performance såsom f.eks. kommunikation, patientvejledning, tilrettelægning af arbejdsrutiner og produktionsgange samt patientsikkerhed.

Derudover ejer vi selv vores bygninger og bl.a. undersøgelses-, operations- og analyseudstyr repræsenterer en høj økonomisk og driftsmæssig værdi, hvilket også gør passiv brandsikring til en strategisk beslutning.

Endelig er det vigtigt ifm. vores forestående akkreditering, at bygningens brandsikkerhed er i top.

Vi ved, at mange hospitaler og sygehuse som følge af bl.a. en stram økonomi og manglende lovgivningsmæssig bevågenhed ikke prioriterer kravene til passiv brandsikring specielt højt. Det finder vi ikke er acceptabelt. Vores holdning er, at der ikke må kunne sættes en finger på vores patienters sikkerhed!

Gladsaxe brandchef var med fra starten
Vi overtog bygningerne, da Danmarks Radio flyttede ud til DR Byen på Amager, og vi valgte fra starten af ombygningsprojektet at tilknytte brandchefen i Gladsaxe for at opnå den bedst mulige sikkerhed i bygningerne.

I vores løbende planlægning af brandsikkerheden har vi særligt fokus på samspillet mellem de aktive og passive systemer. Vi ved, at brister i den passive brandsikring meget vel kan betyde, at de aktive systemer ikke fungerer efter hensigten. Derfor er det meget vigtigt for os, at den passive brandsikring udføres bedst muligt og at kontrol og tilsyn udføres regelmæssigt og systematisk.

En løbende strategisk prioritering
Det er vores holdning, at passiv brandsikring er en væsentlig strategisk prioritering, som der ikke skal gås på kompromis med.

Vi har helt grundlæggende valgt at følge de skærpede regler, der gælder for hotelbranchen. Det betyder også, at vi har besluttet, at selvsluk systemerne er overdisponerede i forhold til det, som lovgivningen kræver. Alle flugtveje er tydeligt markeret og lukninger udføres kun af firmaer, der er specialiserede i at udføre brandtætningsarbejde.

Endvidere arbejder vi i øjeblikket på et e-learningsmodul for medarbejderuddannelse, der også indbefatter brand og evakueringsplaner ligesom processen med udvikling af nye beredskabsplaner er i fuld gang.”

Kasper Færk,
Privathospitalet Hamlet