Løbende sikring og kontrol af den eksisterende passive brandsikring

Lovgivningen siger, at den passive brandsikring i en bygning til stadighed skal være intakt og vedligeholdt. Dette er imidlertid meget sjældent tilfældet. Det kan også være særdeles vanskeligt for bygningsejer eller driftsherre at praktisere.

Vi tilbyder derfor skræddersyede drifts- og vedligeholdelsesaftaler, hvor vi gennem tilsyn, kontrol og udbedringer løbende sikrer, at den passive brandsikring lever op til kravene. Alle lukninger og udbedringer registreres og rapporteres, så bygningsejer og driftsherre altid har det totale overblik og den nødvendige dokumentation.