Brandsikring udført af Imprex på Sjælland

DR BYEN

“AT GÅ PÅ KOMPROMIS ER IKKE EN ACCEPTABEL RISIKO”

”Jeg har set alt for mange tilfælde, hvor den passive brandsikring af bygninger er forkert udført eller slet og ret desideret mangelfuld. Alt for ofte benyttes forkerte materialer, og reglerne for løbende tilsyn overholdes ikke i praksis. Dermed bliver bygningerne potentielle brandfælder.

 

Passive og aktive systemer skal fungere sammen

Passiv brandsikring er forudsætningen for, at de aktive systemer som f.eks. røgmeldere, sprinklere og alarmer fungerer efter hensigten. Derfor går jeg ikke på kompromis, når det gælder udførelsen, registreringen og den løbende vedligeholdelse af den passive brandsikring.

En typisk kilde til forøget brandrisiko kunne være ventilationskanaler og kabelgennemføringer, hvor der ikke er blevet lukket sikringsmæssigt korrekt, efter at håndværkerne har været i gang. En sådan fejl kan i værste fald betyde, at de aktive systemer ikke registrerer branden hurtigt nok, og at branden får ilt nok til at kunne forøges i styrke og dermed også at kunne sprede sig til andre områder i bygningen. Derfor skal en sådan fejl registreres og udbedres hurtigst muligt.

 

Byggebranchen bør have større fokus på brandsikring

Til syvende og sidst drejer passiv brandsikring sig om sikkerhed af værdier og menneskeliv. En større brand i f.eks. en virksomheds produktionsapparat vil i værste fald kunne lukke virksomheden og få store menneskelige konsekvenser for de ansatte.

Med det pres, der er på byggeøkonomi og tidsplaner, samt den udvikling og sammensætning af byggematerialer, der kendetegner moderne byggeri, er det endnu vigtigere end tidligere, at lovgivere, myndigheder, sikkerhedsbranchen og byggebranchens parter sætter forøget fokus på brandsikring af bygninger og evt. går så langt som til at blive enige om en certificeringsordning for de virksomheder, der udfører passiv brandsikring.”

Palle Pedersen, ansvarlig for brandsikring under DR-Byen’s tilblivelse, 
CFPA-uddannet, DR.