Renovering

Udbedringer, tilpasninger og afdækning af risici ved renoveringsopgaver Mange har den opfattelse, at tilgangen til en renoveringsopgave, når det gælder passiv brandsikring, er den samme som ved nybyggeri. Det er ikke vores holdning! Ved et renoveringsprojekt benyttes ofte en kombination af byggekomponenter, som både konstruktivt og funktionsmæssigt skal spille sammen med eksisterende komponenter og bygningsdele. Alene dette faktum […]

Drift og vedligeholdelse

Løbende sikring og kontrol af den eksisterende passive brandsikring Lovgivningen siger, at den passive brandsikring i en bygning til stadighed skal være intakt og vedligeholdt. Dette er imidlertid meget sjældent tilfældet. Det kan også være særdeles vanskeligt for bygningsejer eller driftsherre at praktisere. Vi tilbyder derfor skræddersyede drifts- og vedligeholdelsesaftaler, hvor vi gennem tilsyn, kontrol […]

Nybyg

Passiv brandsikring af nybyggeri. Den passive brandsikring er en integreret del af en bygnings grundkonstruktion, og den bør derfor tænkes ind i en ny bygning allerede i forbindelse med de første skitser til den ny bygning. Ved at sørge for at få tænkt passiv brandsikring ind i skabelsesprocessen af en ny bygning er der såvel penge som […]