Renovering - Imprex Brandsikring

Renovering

Renovering Udbedringer, tilpasninger og afdækning af risici ved renoveringsopgaver Mange har den opfattelse, at tilgangen til renovering og dets opgave, når det gælder passiv brandsikring, er den samme som ved nybyggeri. Det er ikke vores holdning! Ved et renoveringsprojekt benyttes ofte en kombination af byggekomponenter, som både konstruktivt og funktionsmæssigt skal spille sammen med eksisterende komponenter og bygningsdele. […]

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse af brandsikring Løbende sikring og kontrol af den eksisterende passive brandsikring Lovgivningen siger, at den passive brandsikring i en bygning til stadighed skal være intakt og vedligeholdt. Dette er imidlertid meget sjældent tilfældet. Det kan også være særdeles vanskeligt for bygningsejer eller driftsherre at praktisere. Drift og vedligeholdelse af brandsikring er nemlig også […]

brandsikring af nybyggeri

Brandsikring af Nybyggeri

Passiv brandsikring af nybyggeri. Brandsikring af nybyggeri er vigtigt. Den passive brandsikring er en integreret del af en bygnings grundkonstruktion, og den bør derfor tænkes ind i en ny bygning allerede i forbindelse med de første skitser til den ny bygning. Ved at sørge for at få tænkt passiv brandsikring ind i skabelsesprocessen af en ny bygning […]