brandsikring af nybyggeri

Passiv brandsikring af nybyggeri.

Brandsikring af nybyggeri er vigtigt. Den passive brandsikring er en integreret del af en bygnings grundkonstruktion, og den bør derfor tænkes ind i en ny bygning allerede i forbindelse med de første skitser til den ny bygning. Ved at sørge for at få tænkt passiv brandsikring ind i skabelsesprocessen af en ny bygning er der såvel penge som tid at spare, samtidig med at den sikkerhed, som den passive brandsikring skal bidrage til, med større sikker opnås.

Det skyldes, at det er en god ide at dimensionere bærende bygningskonstruktioner på en måde, så den passive brandsikring kan tilvejebringes på nemmeste måde – et eksempel: måske kan et RHS profil med godstykkelse på 5 mm holde – men det er stort set ikke til at brandsikre. Derfor vil det være en god ide at øge godstykkelse til blot 8 mm – så er det en let sag at brandsikre profilet!

 

Overvej nøje din Brandsikring af nye byggerier

Det er en god ide at tænke igennem hvornår det er mest fordelagtigt at få den passive brandsikring udført, fordi det meget hurtigt kan blive en dyr sag, hvis der er monteret for mange installationer, der gør det besværligt at udføre den passive brandsikring. Derfor er det vigtigt at have et professionelt brandsikringsfirma med på banen under projekteringsfasen.

Imprex Brandsikring deltager gerne med ekspertise i forbindelse med tilblivelsesprocessen af en ny bygning.